KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulundan 2015 yılında mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'da Hemşirelik Esasları alanında 2019 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra aynı üniversitede Hemşirelik Esasları alanında doktora eğitimine başlamıştır. Doktora eğitimi halen devam etmektedir.
Lisans mezuniyeti sonrası 2015-2018 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde ve Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hemşire olarak görev yapmıştır.
Akademik hayatına 2018 yılında Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulunda Araştırma Görevlisi olarak başlamıştır. 2019 yılında aynı üniversitede Öğretim Görevlisi ünvanını alarak 2022 yılına kadar hizmet vermiştir. Üniversitedeki görevi sırasında laboratuvar sorumluluğu ve tıbbi atık sorumluluğu yapmış, Uluslararası Öğrenci Kongresi Organizasyon Komitesinde aktif görev almış ve kongre kitap editörlüğü yapmıştır. Aynı zamanda hemşirelik programı değerlendirme komisyonu, hemşirelik programı eğitim amaç ve çıktılarını ölçme ve değerlendirme komisyonunlarında görev almıştır.
Lisans eğitimi sırasında Avrupa Birliği Projesi ile Hollanda Hanze Üniversitesi'nde 15 günlük proje kapsamında Uluslararası Hasta güvenliği konulu workshop'a katılmış ve sunum yapmıştır.
İngilizce eğitimini FBT School of English dil okulunda 3 ay İngiltere'de bulunarak almıştır.
Yurtiçi, yurtdışında basılmış çok sayıda makaleleri, bildirileri, kendi alanında çeşitli dernek üyelikleri bulunmaktadır. Evli ve bir çocuk annesidir.