KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden 2000 yılında mezun oldu. 2002 ve 2003 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Sertifika Programına katıldı.
Ardından 2007 ve 2008 yılları arasında Koç Üniversitesinde yöneticiler için geliştirilmiş olan Executive MBA programını başarı ile tamamladı. Akademik çalışmalarının yanı sıra 2000
yılından günümüze başta İstanbul olmak üzere profesyonel çalışma hayatı içerisindedir. Uzun yıllar özel sektörde çeşitli pozisyonlarda üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra, 2011 yılından itibaren sırasıyla İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir Üniversitesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okullarında, lisans ve yüksek lisans düzeyinde, hazırlık
okullarında İngilizce Okutmanlığı yaptı ve İstanbul Kültür Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünde Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. Öğretmenlik kariyerine devam ederken, aynı zamanda, Ege Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bölümünde yüksek lisans derslerini tamamladı.