KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Neslihan Kansu Yetkiner, lisans ve yüksek lisans derecelerini Mütercim Tercümanlık alanında Hacettepe Üniversitesinden almıştır. Doktora çalışmasını dilbilim alanında Groningen Üniversitesi (Hollanda) Dil ve İletişim bölümünde Ubbo Emmius Bursu alarak tamamlamıştır. Sırasıyla Tömer’de İngilizce ve yabancılar için Türkçe okutmanı, Londra Universitesi, SOAS’ta yarı zamanlı okutman, Hacettepe Üniversitesi Mütercim Tercümanlık bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Temel araştırma konuları: edimbilim ve çeviri,bütünce temelli çeviri çalışmaları, çeviri çocuk yazını ve eleştirel söylem çözümlemesidir. Kansu-Yetkiner'in ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış çok sayıdaki makalesinin yanı sıra çeviribilim alanında yürütücülüğünü yaptığı iki TÜBİTAK 1001 projesi(111K344 ve 115K145)vardır.