KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Neslihan Kansu-Yetkiner, lisans derecesini Mütercim Tercümanlık alanında Hacettepe Üniversitesinden almıştır (summa cum laude). Aynı bölümde yüksek lisansını tamamladıktan sonra doktora derecesini dilbilim alanında Groningen Üniversitesi (Hollanda) Dil ve İletişim bölümünde Ubbo Emmius Bursu ile almaya hak kazanmıştır. Sırasıyla Tömer’de İngilizce ve yabancılar için Türkçe okutmanı, Londra Universitesi, SOAS’ta yarı zamanlı okutman, Hacettepe Üniversitesi Mütercim Tercümanlık bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Temel araştırma konuları: edimbilim ve çeviri,bütünce temelli çeviri çalışmaları, çeviri çocuk yazını ve eleştirel söylem çözümlemesidir. Kansu-Yetkiner'in ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış çok sayıdaki makalesinin yanı sıra çeviribilim alanında yürütücülüğünü yaptığı üç TÜBİTAK 1001 projesi (111K344, 115K145 ve 220K032) bulunmaktadır. Prof. Dr. Kansu-Yetkiner aynı zamanda TÜBİTAK/ SOBAG Danışma Kurulu üyesidir.