BİLDİRİLER


CPCI-S veya CPCI-SSH endexli konferans bildiri kitaplarında yayımlanmış bildiriler

Uluslararası
 • N.Kansu Yetkiner and N.Yetkin.
  (2008) Çocuk Yazını Çevirilerinde Zamana Direniş: T. Fikret’in Şermin’inin Türkçe’deki Serüveni.
  8.Uluslararası Dil, Yazın Deyişbilim Sempozyumu / Book Of Abstracts
  0-0, ISBN:

Diğer konferans bildiri kitaplarında yayımlanmış bildiriler

Ulusal
 • N.Kansu-Yetkiner.
  (2012) Bologna Süreci Deneyimi ve Çeviri Eğitimi: Fırsatlar, Sorunlar.
  AB Bakanlığı / Çeviri Platformu
  0-0, ISBN:
 • H.Çakır and N.Kansu Yetkiner.
  (2011) Bilimsel Söylemde Yazar Yönelimli Örtükleştirme.
  24. Ulusal Dilbilim Kurultayı / 24. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildiri Özetleri
  0-0, ISBN:
 • A.Erten and N.Kansu-Yetkiner.
  (2006) Gözden Uzak Türkçe’den Irak: Opstap Opnieuw Programında Hollandaca’dan Türkçe’ye Çocuk Öykülerinin Çevirilerinde Kabuledilebilirlik Üzerine Erek Dil Odaklı Bir Yaklaşım”.
  Çeviribilimde Yeni Ufuklar
  187-204, ISBN:
Uluslararası
 • N.Kansu-Yetkiner and L.Oktar.
  (2013) Shifts in the position of text on the written-spoken language.
  CONFERENCE ON ENGLISH LANGUAGE AND LITERARY STUDIES GOING AGAINST THE GRAIN, Banja Luka, Book Of Abs
  0-0, ISBN:
 • N.Kansu-Yetkiner , L.Oktar , Y.Genç (Yavuz) and M.Özgen.
  (2013) Three parameters in affecting shifts in the position of texts on the written-spoken language .
  3.Uluslararası Çeviri Kolokyumu: Çeviride Yeni Yönelişler, Book Of Abstracts, İstanbul
  0-0, ISBN:
 • N.Kansu-Yetkiner , L.Oktar , Y.Genç (Yavuz) and M.Özgen.
  (2013) A corpus-based study of grammatical metaphors in interpreting studies: The case of nominalization.
  Genre - And Register- Related Text And Discourse Features In Multilingual Corpora International Conf., Brussels, Book Of Abstracts
  0-0, ISBN:
 • L.Oktar , N.Kansu-Yetkiner.
  (2013) Time, Theme and Translator: A Critical Discourse Analytical Approach to Translator’s Prefaces .
  CONFERENCE ON ENGLISH LANGUAGE AND LITERARY STUDIES GOING AGAINST THE GRAIN, Banja Luka, Book Of Abstracts
  0-0, ISBN:
 • N.Kansu-Yetkiner.
  (2012) Towards an Islamic Nationhood: Islamic Indoctrination within Translated Children’s Classics in Turkey..
  Politics And Ideology In Children’s Literature” Biennial Conference Of The ISSCL, Dublin City University, Book Of Abstracts
  0-0, ISBN:
 • H.Çakır , N.Kanu-Yetkiner.
  (2012) Information Packaging in Scientific Discourse Across Disciplines and Languages: Explicitation .
  12. DİL, YAZIN DEYİŞBİLİM SEMPOZYUMU, Edirne, Book Of Abstracts
  0-0, ISBN:
 • N.Kansu-Yetkiner.
  (2011) Axis Shift, Ideological Drift: Islamic winds blowing through the Children’s Literature in Turkey .
  ChLA, Children's Literature Association Conference, USA ,Book Of Abstracts
  0-0, ISBN:
 • N.Kansu Yetkiner.
  (2009) “Çeviride Kültürlerarası Söylem: Yeniden Bağlamlaştırma ve Kültürel Filtreleme Kavramları Temelinde “Kadınlık”, “Bakirelik” Halleri”.
  International Multidisciplinary Women's Congress / International Multidisciplinary Women's Congress Book Of Abstracts
  0-0, ISBN:
 • N.Kansu Yetkiner , K.Sertkan.
  (2007) Ideology, Lexical Manipulation and Translation: Pollyanna in Turkish.
  VIIth International Conference Of Language, Literature And Stylistics / Dil, Yazın Deyişbilim Bildirileri Kitabı
  0-0, ISBN:
 • N.Yetkiner.
  (2006) Many Faces of Facework in Conversational Humour: The Case of Euphemistic/Coping Humour among Turkish Women.
  ICTL 2006 / International Tukish Linguistics Conference/Book Of Abstracts
  0-0, ISBN:
 • N.Kansu-Yetkiner.
  (2006) “Ayıp Sözlü Söylemde Örtük Dil”.
  Süleyman Demirel Üniversitesi / 6. UluslararasıDil, Yazın ,Deyişbilim Sempozyumu Kongre Bildirileri
  0-0, ISBN: