KONUK KONUŞMACI

 • Ideology, Manipulation and Translation: Pollyanna in Turkish
  (2008-2009) Salford University, UK - Salford University, Department of Translation And Interpreting

Uluslararası

 • Dünyaya Açılmak: Çeviri Çocuk Edebiyatındaki Kültürlerarası Bakış açıları ve Uluslararasılaşma
  (2022-2023) Ege Üniversitesi - Ege Üniversitesi, Mütercim Tercümanlık BölT
 • Türkçe Çocuk Edebiyatında Yaratıcı Manipülatif Dil Kullanımı: İç yanmetinlerde Politik Kutuplaşma
  (2016-2017) Atina Ulusal Kapodistrian Üniversitesi - Atina Ulusal Kapodistrian Üniversitesi
 • Çeviri ve İdeology: Bıçak Sırtı Durumlarda bir Araç olarak Eleştirel Söylem Çözümlemesi
  (2011-2012) Atılım University, - Atılım University,

Ulusal

 • Bütünce Temelli Çeviri Çalışmaları ve Evrensel Çeviri Ögeleri
  (2021-2022) Çevrimiçi - Ege Üniversitesi, Mütercim Tercümanlık BölT
 • Türkçede İsveç Çocuk Edebiyatı
  (2018-2019) İzmir Milli Kütüphane - İsveç Konsolosluğu
 • Çocuk Edebiyatında Zor Konular
  (2018-2019) TRT İzmir Radyosu - TRT
 • Çocuk Edebiyatında Uyarlamalar
  (2018-2019) TRT İzmir Radyosu - TRT
 • Çocuk Edebiyatı ve Ekoloji: Bir Tübitak Projesi Örneği
  (2018-2019) TRT İzmir Radyosu - TRT
 • Bütünce temelli Çeviri Çalışmaları: Bir Tübitak projesi örneği
  (2014-2015) Dokuz Eylül Üniv. Mütercim Tercümanlık Böl. - Dokuz Eylül Üniv. Mütercim Tercümanlık Böl
 • Ortaçağ Avrupası’nda Çeviri Hareketleri ve Rönesans
  (2014-2015) İzmir Ekonomi Üniv - İzmir Ekonomi Üniv. Mütercim Tercümanık Böl.
 • Kahraman Çevirmen Belirsizliklere Karşı: Şiir Çevirisi
  (2013-2014) Yaşar Üniversitesi - Çeviri Derneği İzmir Şubesi
 • Çeviri-Kültür İlişkisi
  (2011-2012) Bornova,İzmir- Ege Üniversitesi, - Edebiyat Fakültesi,Mütercim Tercümanlık Bölümü
 • Çeviride Yeniden bağlamlaştırma
  (2011-2012) Buca,İzmir- Dokuz Eylül Üniversitesi, - Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü
 • Çeviri Eğitimi
  (2011-2012) Ege Üniversitesi - TÜÇEB
 • Şiirde Okurun İşini Kolaylaştırmak.
  (2011-2012) Karşıyaka - Karşıyaka Belediyesi