MAKALELER


SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Uluslararası
 • N.Kansu-Yetkiner , I.Aktener , N.Bozok , P.Danış , A.M.Soylu and A.Uslu.
  (2023) A Transitivity Analysis of Prefaces Written for Modernist Novel (Re)Translations: Understanding Paratexts As a Tool of Recontextualization.
  English Studies At NBU , Vol. 9, No. 1 (2023), 81-106,
 • I.Aktener , N.Kansu-Yetkiner.
  (2023) Betwixt and between: Liminality in the translation of Çalıkuşu.
  Neohelicon: Acta Comparationis Litterarum Universarum , Vol. 50, No. 1, 331-346,
 • O.Şener-Erkırtay , N.Kansu-Yetkiner.
  (2023) A Descriptive-Exploratory Approach to Community Interpreting in Turkish Context: Some Insights about Professionalism and Self-perceptions.
  Agathos: An International Review Of The Humanities And Social Sciences (Forthcoming) , Vol. 14, No. 2/2023, ISBN: ISSN: 2069 - 1025
 • N.Kansu-Yetkiner , N.Bozok.
  (2023) The Impact of COVID-19 on the Translation Industry: Insights from Türkiye.
  Agathos: An International Review Of The Humanities And Social Sciences , Vol. 14, No. 1/2023, 271-289,
 • N.Kansu-Yetkiner , I.Aktener.
  (2022) A Descriptive-Explanatory Approach to Euphemization: The Translation of the Painted Bird into Turkish.
  Anuari De Filologia. Literatures Contemporànies. , Vol. 12, No. 2022, 19-40, ISBN: ISSN: 2014-1416
 • N.Kansu-Yetkiner , M.Şahin.
  (2022) Intermodal and Intermedial Translation of Songs in Stage and Film Musicals: Application of an Integrated Approach in Turkish Context..
  Litera , Vol. 32, No. 1, 341-378,
 • I.Aktener , N.Kansu-Yetkiner.
  (2022) Sir Wyndham Henry Deedes: A Portrait of the Translator as a Cultural Ambassador.
  Folia Linguistica Et Litteraria: Journal For Language And Literary Studies , Vol. 40, 189-206,
 • N.Kansu-Yetkiner.
  (2021) A Critical Discourse Analysis Approach to Othering: Depiction of the Syrian Refugee Experience in Turkish Children’s Literature.
  [SIC] – A Journal Of Literature, Culture And Literary Translation , Vol. 1, No. 23, ISBN: 1847-7755
 • M.Şahin , N.Kansu-Yetkiner.
  (2020) From Translation Market to Translation Curriculum: Psychosocial and Physical Ergonomics in Turkey.
  The Interpreter And Translator Trainer , Vol. 14, No. 4, 440-460,
 • N.Kansu-Yetkiner.
  (2019) Politics of Collective Memory in Education: Atatürk Corners in Turkish Schools.
  HECL : History Of Education And Children's Literature , Vol. XIV,/2019, No. 1, 109-125, ISBN: 1971-1093
 • N.Kansu-Yetkiner.
  (2016) Banned, Bagged, Bowdlerized: A Diachronic Analysis of Censorship Pratices in Children’s Literature of Turkey.
  History Of Education And Children's Literature , Vol. XI, No. 2, 101-121, ISBN: 1971-1093
 • N.Kansu-Yetkiner , N.Yetkin-Karakoç.
  (2015) Yüzyıllık Süreçte Tevfik Fikret'in Şermin Yapıtı Bağlamında Diliçi Çeviri ve Yanmetin Olgusu.
  Bilig Vol.75, 195-225 ,
 • N.Kansu-Yetkiner.
  (2014) Words Apart, Worlds Apart: Peritexts from Islamized Translations of World Classics in Children's Literature.
  Children's Literature In Education An International Quarterly , Vol. 45, No. 4, 340-353, ISBN: ISSN 0045-6713
 • L.Oktar , N.Kansu-Yetkiner.
  (2012) Different times, different themes in Lady Chatterley’s Lover: a diachronic critical discourse analysis of translator’s prefaces.
  Neohelicon, Acta Comparationis Litterarum Universarum (AHCI) , Vol. 39(2), 337-364,

Diğer indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Uluslararası
 • N.Kansu-Yetkiner , D.Duman , Y.Yavuz , M.Avşaroğlu.
  (2018) Erken Cumhuriyet Döneminden Günümüze Çocuk Edebiyatındaki Çevre Odaklı Kültürel Sözcüklerin Çevirisine Niceliksel Bir Yaklaşım.
  Dilbilim Araştırmaları Dergisi , Vol. 29, No. 2, 57-82,
 • N.Kansu-Yetkiner , D.Duman , M.Avşaroğlu.
  (2018) Çevirmen Neredesin? Çocuk Edebiyatı Yanmetinlerinde Çevirmenin Kılıcı Rolü ve Görünürlüğüne Artsüremli Bir Yaklaşım: 1929-2013.
  Çeviribilim Ve Uygulamaları Dergisi, , Vol. 24, No. 2018, 17-34, ISBN: 1301 - 4145
 • M.Avşaroğlu , N.Kansu-Yetkiner.
  (2016) Skopos Kuramı Bağlamında Öğrenci Odaklı Bütünce Temelli bir Uygulama.
  Çeviribilim Ve Uygulamaları Dergisi , No. 22, 111-128,
 • O.Lütfiye , N.Kansu-Yetkiner , Y.Yavuz , M.Özgen.
  (2016) A Learner Corpus-based Approach to Explicitation in Interpreting Studies.
  Çeviribilim Ve Uygulamaları Dergisi , Vol. 2016,
 • N.Kansu-Yetkiner , L.Oktar , Y.Yavuz , M.Özgen.
  (2015) Yazılı Metinden Sözlü Çeviride Akıcısızlık ve Duraklar: Öğrenci Odaklı Bütünce Temelli Bir Yaklaşım.
  Hacettepe Edebiyat Fakültesi Dergisi , Vol. 32, No. 2, 105-120,
 • N.Kansu-Yetkiner , L.Oktar , Y.Yavuz , M.Özgen.
  (2014) Sözlü Çeviride Kip Kaydırmalarına Dizgeci İşlevsel Dilbilgisi Çerçevesinde Bütünce Temelli Bir Yaklaşım.
  Dilbilim Araştırmaları. , Vol. 2014, No. 1, 81-102,
 • N.Kansu-Yetkiner.
  (2011) Anthroponym Translation in Childrens Literature: Chasing E.H. Porters Pollyanna through Decades in Turkish..
  Interactions , Vol. 20, No. 12, 79-90,
 • N.Kansu-Yetkiner.
  (2010) Çocuk Yazınındaki Dilsel ve Dil ötesi Normlar Bağlamında Felaket Henry Serisinin Türkçe’ye Çevirileri.
  Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi , Vol. 27, No. 2, 55-77,
 • N.K.Yetkiner.
  (2008) İncelik Kuramı ve Yüz Olgusu Bağlamında Çeviri Çalışmalarında İşlevsel Edimbilimsel Eleştiri Yöntemi Uygulaması.
  Dilbilim Araştırmaları 2008 , Vol. 1, No. 1, ISBN: 978-975-6193-84-6
 • N.K.Yetkiner.
  (2007) Çevirmen Kararları ve Sorumluluğu Bağlamında Bir Kampanya Metninin Çözümlenmesi.
  LITTERA Edebiyat Yazıları , Vol. 20,
 • N.Yetkiner.
  (2006) Reflections of Gender Construction in Turkish: Female Devaluation in Gendered Proverbs.
  Proverbium: International Yearbook Of Proverb Scholarship , Vol. 23, 287-308, ISBN: 0743-782X
 • N.Kansu-Yetkiner.
  (2005) İdeolojik Temelli Çeviri Politikaları Bağlamında Eleştirel Söylem Çözümlemesi: Bir Tahrifat (Değiştirme) Örneği”.
  Çeviribilim Ve Uygulamaları. 57-75. , Vol. Vol. 15,
 • N.Kansu-Yetkiner.
  (2004) “Kadın bağı reklamlarındaki dilsel ve dilötesi aktarımlar üzerine bir inceleme”,.
  Dilbilim Araştırmaları ,
 • N.Kansu-Yetkiner.
  (1998) The Aspects of Literary Cohesion in Translation: Reference and Repetition/ A Microscopic Study of Can Yücel’s Poetry”..
  Çeviribilim Ve Uygulamaları, , 207-222,
 • N.Kansu-Yetkiner.
  (1997) Yazın Çevirisinde Özel İsim Sorunu Üzerine”..
  Çeviribilim Ve Uygulamaları. , Vol. Vol: 7: 55,
 • N.Kansu-Yetkiner.
  (1996) The Concept of Deviation in Riddle Translation from Turkish into English”.
  Çeviribilim Ve Uygulamaları, 71-83. , Vol. Vol: 6,

Hakemli dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Ulusal
 • N.Kansu-Yetkiner-Çevirmen.
  (2008) Ed Hoornik'ten Şiirler.
  Ç.N. , Vol. 5, No. 5,
 • N.Kansu-Yetkiner.
  (1997) “ İngilizce ve Türkçe Arasındaki Bilimsel Metinlerin Cevirisinde Terim ve Anlatım Sorunları”.
  Tömer Çeviri Dergisi,(Özel Kuram Sayısı) , Vol. Sayı: 10,,
 • N.Kansu.
  (1994) “Bir Şiir ve İki Şiir Çevirisi Üstüne”..
  Ankara Üniversitesi Tömer Dil Dergisi, , Vol. Sayı 20, 5,
 • N.Kansu-Yetkiner.
  (1994) Bir Biçembilim Çalışması: Can Yücel’in Şiirlerinde Sapmalar”.
  Ankara Üniversitesi Tömer Dil Dergisi, 53-59. , No. 24,
 • N.Kansu-Yetkiner.
  (1994) “Türkçeye Çevirilerde Çevirmenin Karşılaştığı Politik Dil Sorunu”..
  Ankara Üniversitesi Tömer Dil Dergisi, , Vol. Sayı 17, 2,
Uluslararası
 • N.K.Yetkiner.
  (2009) Çeviride Kültürlerarası Aktarım ve Yeniden Bağlamlaştırma: Hollandacadan Türkçeye Ergenlere Yönelik Bilgilendirici Bir Halk Sağlığı Kitapçığı Çevirisi Örneği.
  Translation Studies In The New Millennium , No. 7,