PROJELER


Diğer uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje yöneticiliği veya yürütücülüğü

 • Türk Dili ve Kültürü Yaz okulu
  (2007-2008) ARIT (American Research Institute)

TUBITAK, DPT ve benzeri ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yöneticiliği veya yürütücülüğü

 • Yeniden Bağlamlaştırma Aracı olarak İç yanmetinler: Modernist Romanların Türkçeye (Yeniden) Çevirilerinde Aykırılığın Sunumuna Eleştirel Söylem Çözümlemesi Temelli Çokkipli ve Artsüremli bir Yaklaşım
  (2021-2022) TÜBİTAK 1001 PROJESİ
 • Çeviri Çalışmalarına Ekoeleştirel Bakış: (Yeniden) Çeviri Yoluyla Çeviri Çocuk Edebiyatında Çevre Okuryazarlığına Artsüremli Betimleyici Bir Yaklaşım
  (2015-2016) TÜBİTAK-1001 Projesi
 • “Sözlü Çeviri Türü, Yönlülük ve Metin Türü Parametreleri Bağlamında Sözlü Çeviri Çalışmalarında Belirtikleştirme Kavramına Dizgeci İşlevsel Dilbilgisi Temelli Bir Yaklaşım
  (2012-2013) TUBİTAK 1001 Projesi