TEZ DANIŞMANLIKLARI


Doktora Tezi

Hamide Çakır , “ Türkçe ve İngilizce Bilimsel Makale Özetlerinde Bilgiyi Kurgulama ve Yazar Kimliğini Kodlama Biçimle ”
Dokuz Eylül Üniversitesi