KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Nevra Cem Ersoy 2001 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümünden lisans derecesini almıştır. 2003 yılında aynı üniversitenin sosyal psikoloji yüksek lisans bölümünden mezun olmuştur. 2010 yılında Erasmus Üniversitesi Rotterdam Hollanda'da endüstri ve örgüt psikolojisi alanında doktora derecesini almıştır. 2010-2012 yılları arasında Doğuş Üniversitesi Psikoloji bölümünde yardımcı doçent olarak görev yapmıştır. 2013 yılında İzmir Ekononomi Üniversitesi psikoloji bölümde yardımcı doçent unvanı ile çalışmaya başlamıştır. Temel araştırma konuları: örgütsel vatandaşlık davranışı, iş yaşamı özel yaşam dengesi , çalışanların iyi olma hali ve insan kaynakları uygulamalarıdır.