PROJELER


AB, BM, NATO ve benzeri uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje yöneticiliği/yürütücülüğü

  • İş yaşamındaki zorlukların çiftlere yansıması: Duygu kontrolünün rolü
    (2012-2013) özel kurum
  • Ders içeriklerindeki mesajın öğrencilerin motivasyonu üzerine etkisi
    (2012-2013) özel kurum
  • Kültürler arası bir perspektiften suçluluk ve utanç duyguları
    (2012-2013) Ghent University Belgium