UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

-

- organizational behavior

- Sosyal Psikoloji