KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Dokuz Eylül Üniversitesi “İşletme” lisans (1994) ve Dokuz Eylül Üniversitesi “Yönetim ve Organizasyon” yüksek lisans mezunu (1997), kariyerine 1994 yılında “İdari İşler Müdürü” olarak başlamıştır. 2006 yılına kadar bu alanda çalışmış, 2006 – 2018 yılları arasında Türkiye’nin büyük hastanelerinde, hasta memnuniyeti, halkla ilişkiler ve operasyonel süreç yönetimlerinde görev almıştır.

2006 – 2010 yılları arasında, Anadolu Sağlık Merkezi’nde (ASM), hasta hizmetleri ile ilgili etkili uygulamaların tasarlanmasından ve klinik sağlık bakım alanında hizmet sunulmasında görev almış ve 2010 yılında MedicalPark Sağlık Grubu’na geçerek 2015 yılına kadar gruba ait olan hastane ve Tıp Merkezleri’nin süreç ve performans yönetiminden sorumlu olmuştur. Yönetiminde ekibi ile birlikte sergilediği performans sonucu kamu ve özel denetimlerde “Exclusive for Patient Satisfaction” başarısına ulaşılmasını sağlamıştır.

2015 yılında kariyerine akademik yönetim alanında devam etmeye karar vermiş ve 2017 yılına kadar Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde, Dekanlık faaliyetlerinin yönlendirilmesi ve yönetimi, birden fazla fakülte yönetim organının üst düzey yöneticilerine destek sağlanması ve fakültenin çeşitli iç/dış mecralarda temsilinden sorumlu “Genel Koordinatör” olarak görev almıştır.

2017 – 2018 yılları arasında Anadolu Sağlık Merkezi’nde (ASM) “Tıp Merkezleri Operasyon Müdürü” göreviyle Tıp Merkez’lerinin idari işler ve hasta hizmetleri bölümlerini yönetmiş;. 2018 – 2022 yılları arasında MERCK SHARP & DOME (MSD)’de, risk ve uyum yönetimi kapsamında faaliyetlerin yerine getirilmesi; tedarikçi ve satın alma (teklif değerlendirme, satıcı şartları, sözleşmeler…vb) yönetimi ve denetiminden sorumlu “Satınalma Koordinatörü” olarak görev yapmış; 2022 yılında ayrılarak Amerika Birleşik Devletleri’ne gitmiştir.

1,5 yıl Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunarak 2023 yılında “Executive Healthcare Leadership” (Ecornell University, USA) uzmanlık programını ve aynı yıl “OECD Ülkeleri ve Türkiye’de Sağlık Sistemlerinin Karşılaştırılması” konuylu teziyle İstanbul Okan Üniversitesi “Sağlık Yönetimi” doktora eğitimini başarıyla tamamlamıştır.

2023 yılı Nisan ayından bu yana ENTO KBB Tıp Merkezi’nde “Koordinatör” olarak çalışmaya devam etmektedir.