ATIFLAR

Diğer indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış yayınlarda yapılan atıf

 • Atıf Yapan :
  Sahira M. Salman (2016-2017)
  A pragmatic study of the recognition and interpretation of verbal irony by Malaysian ESL learners - Mediterranean Journal of Social Sciences
  Atıf Yapılan :
  A case study on the humourous koad differences and cognitive effects of satirically/ironically humorous elements in subtitling from English into Turkish - JoLIE
 • Atıf Yapan :
  Kücükali, Can. (2014-2015)
  Understanding discursive hegemony in Turkish politics: discursive strategies as instruments of hegemonic projects. - Lancaster University
  Atıf Yapılan :
  A Pragmatic Analysis of Derogation in the Discourse of Political Criticism in the Turkish Grand National Assembly - MTAD
 • Atıf Yapan :
  Bekir Savaş (-1)
  Intralingual Translation as a Means of intergenerational communication: A linguistic approach - Uluslararası Sosyal araştırmalar dergisi
  Atıf Yapılan :
  Yüzyıllık Süreçte Tevfik Fikret'in Şermin Yapıtı Bağlamında Diliçi Çeviri ve Yanmetin Olgusu. Bilig.Vol: 75, 197-225. - Bilig
 • Atıf Yapan :
  Yelda Arkan (-1)
  Die relevanz paratextueller elemente beim Übersetzungsprozess. Dialog interkulturelle Zeitschrift für Germanistik, 5/2, 165-181 - Dialog interkulturelle Zeitschrift für Germanistik
  Atıf Yapılan :
  Yüzyıllık Süreçte Tevfik Fikret'in Şermin Yapıtı Bağlamında Diliçi Çeviri ve Yanmetin Olgusu. Bilig.Vol: 75, 197-225. - Bilig
 • Atıf Yapan :
  N.Demez ve E.Filazi (-1)
  Viyana Doğu Dilleri akademisi örneğinde çeviri-diplomasi ilişkisi. - Turkish studies
  Atıf Yapılan :
  Çeviri ve Diplomasi. İstanbul: Çeviribilim Yayınları - çeviribilim
 • Atıf Yapan :
  N.Alagözlü ve S.Şahin , 2010 , (-1)
  Siyasi söylemde güç ve edimsel dil kullanım biçimleri. 10,12-36 - Türkbilig
  Atıf Yapılan :
  Yetkin, Nihal (2006) A pragmatic analysis of derogation in the discourse of political criticism in the Turkish Grand National Assembly.1, 48-59 - MTAD

İndex dışı uluslararası hakemli degilerde yayımlanmış yayınlarda yapılan atıf

 • Atıf Yapan :
  F.Ammar (-1)
  Translation Shifts in Rajaa Alsanae’s novel “Girls of Riyadh”: A Text-Linguistics Perspective.submitted to University of Basra, Master of arts Thesis. - Masters Thesis
  Atıf Yapılan :
  Structural Calques in Neologism Translation and Unintelligibility: The Case of Generation X, Vol.9, No.3,1611-1619, - Turkish Studies
 • Atıf Yapan :
  Tycová, L. (-1)
  Towards a New False Friends Dictionary. - Masters Thesis
  Atıf Yapılan :
  Partial False Friends in English-Turkish Translations: Diplomatic Texts. EFD, 207-221. - Edebiyat Fakültesi Dergisi

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış yayınlarda yapılan atıf

 • Atıf Yapan :
  İbrahim Öztürk (-1)
  Dışmetinlerin kurmacaya etkisi: Bir Muadele-i Sevda. - Yüksek Lisans tezi
  Atıf Yapılan :
  Yüzyillik Süreçte Tevfik Fikret'in Sermin Yapıtı Baglamında Diliçi Çeviri ve Yanmetin Olgusu. Bilig. 75, 197-225 - Bilig

Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yapılan atıf

 • Atıf Yapan :
  Alev Bulut (2015-2016)
  Tercüme hatası!? - Çeviribilim
  Atıf Yapılan :
  A pragmatic analysis of derogation in the discourse of political criticism in the Turkish National Grand Assembly - MTAD
 • Atıf Yapan :
  Hale ışık Güler (2008-2009)
  Metapragmatics of (Im)politeness in Turkish: An Exploratory Emic Investigation - yayımlanmamış doktora tezi
  Atıf Yapılan :
  A pragmatic analysis of derogation in the discourse of political criticism in the turkish Grand National Assembly - Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
 • Atıf Yapan :
  Dilber Zeytinkaya (-1)
  Ara Dilden Çeviri Mübah mıdır? Yayınevi Müdahalesi Kapsamında Diliçi Çeviri ve Ara Dil Çevirisi - Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 137-147
  Atıf Yapılan :
  Yüzyıllık Süreçte Tevfik Fikret'in Şermin Yapıtı Bağlamında Diliçi Çeviri ve Yanmetin Olgusu. Bilig. Vol: 75, 197-225. - Bilig
 • Atıf Yapan :
  H.Yılmaz (-1)
  Türkiye Türkçesinde Anlam Aktarmaları. Calque in Turkish . TUDOB. 335-353. - TUDOB
  Atıf Yapılan :
  Diplomatik Taziye Mesajlarında Öyküntü: Reina’ya Terör Saldırısı Örneği. Edebiyat Fakültesi Dergisi. Cilt:34, Sayı:1, Haziran 2017,105-120. - Edebiyat Fakültesi dergisi

WoS indexleri tarafından taranan dergilerde yayımlanmış yayınlarda yapılan atıf

 • Atıf Yapan :
  Abdullatief, M.J. (2017-2018)
  Cultural satirical features in translation: The Pessoptimist as a case study. K.Malmkjaer, A.Şerban, F.Louwagie (Ed). Key Cultural Texts in Translation. (pp.275-299). - John Benjamins
  Atıf Yapılan :
  A case study on the humorous load differences and cognitive effects of satirically/ironically humorous elements in subtitling from English into Turkish - JoLiE
 • Atıf Yapan :
  Vuković, Milica (2011-2012)
  Positioning in pre-prepared and spontaneous parliamentary discourse:choice of person in the parliament of Montenegro - Discourse & Society
  Atıf Yapılan :
  A pragmatic analysis of derogation in the discourse of political criticism in the Turkish Grand National assembly - Modern Türklük Araştırmaları Dergisi