KİTAP BÖLÜMLERİ


Ulusal kitap bölümleri

 • N.Yetkin Karakoç.
  Örtüklük ve diplomasi metinleri çevirisi.
  387-395
  N.Büyükkantarcıoğlu , I.Özyıldırım and E.Y..
  45.yıl Yazıları.
  (2017), Hacettepe Üni.Yayınları, ISBN: 978-975-491-455-9
 • N.Yetkin Karakoç , F.Mergen.
  Bazı Zaman Yer ve Kiplik Belirteçlerinin Yerlerine göre Çevirisinin Karşılaştırmalı Analizi.
  No. 1, 207-214
  N.Kansu Yetkiner , M.Şahin.
  Dilbilim Çeviribilim Yazıları.
  (2017), Ana Yayıncılık, ISBN: 605-170-157-5
 • N.Yetkin.
  Ardıl Çeviri Odaklı Simülasyon Dersleri.
  No. 08, 56-62
  S.Gürses.
  Çeviribilim: Çeviri ve Çeviri İncelemeleri Dergisi.
  (2012), Doğu Kitabevi, ISBN: 2146-0582