MAKALELER


SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Uluslararası
 • N.Yetkin-Karakoç.
  (2021) Accidental humor in consecutive interpreting: accidentally useful food for thought.
  Litera , Vol. 31, No. 2, 783-810,
 • N.Yetkin-Karakoç and F.Mergen.
  (2021) Analyzing the Translations of Some English Circumstantial and Modal Adverbs into Turkish.
  The Journal Of Language Teaching And Learning , Vol. 11, No. 1, 1-16,
 • S.Gülmez , N.Yetkin Karakoç and D.Buhari Gülmez.
  (2020) Diplomatik aktör olarak çevirmenler: Trump döneminde çevirmenlerin Amerikan diplomasisine etkileri. .
  Uluslararası İlişkiler Dergisi , Vol. 17, No. 65, 63-82,
 • F.Mergen , N.Yetkin Karakoç.
  (2020) Translation of Ambiguous Words by Translation Trainees.
  Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi , Vol. 43, 111-122,
 • N.Kansu-Yetkiner , N.Yetkin-Karakoç.
  (2015) Yüzyıllık Süreçte Tevfik Fikret'in Şermin Yapıtı Bağlamında Diliçi Çeviri ve Yanmetin Olgusu.
  Bilig Vol.75, 195-225 ,

Diğer indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Ulusal
 • N.Yetkin.
  (2013) Translator's notes: Some Considerations from the Perspectives of Voices and Metafiction.
  Dil Ve Edebiyat Araştırmaları , No. 08, 145-160, ISBN: 1308-5069
 • N.Yetkin.
  (2011) Dictionary use by second and fourth year translation students and professional translators.
  Dil Edebiyat Araştırmaları Dergisi,Sözlük Özel Sayısı , No. 4., 493-512, ISBN: 1308-5069
Uluslararası
 • N.Yetkin Karakoç.
  (2023) An Analysis of gender-related problems faced by female interpreters (forthcoming).
  MTAD ,
 • N.Yetkin karakoç.
  (2023) An Analysis of Gender-Related Problems Faced by Female Interpreters.
  MTAD , Vol. 20, No. 4, 833-845,
 • N.Yetkin Karakoç.
  (2023) The highlighted traits of female interpreters as represented in the media and scientific articles(forthcoming).
  İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi , No. 27, 1-6,
 • N.Yetkin Karakoç , Z.S.Acunaz Eytemiz.
  (2023) Mozart'ın Saraydan Kız Kaçırma Operası'nın covid-19 Pandemisi nedeniyle yeniden yazımı üzerine bir inceleme (forthcoming).
  Turkish Studies , Vol. 18, No. 3, 2085-2100,
 • N.Yetkin-Karakoç.
  (2021) Analysing Turkish Medical Euphemisms as Verbal Hygiene in the First Corona Days.
  MTAD , Vol. 18, No. 2, 147-166,
 • N.Yetkin Karakoç.
  (2021) An analysis of ambiguous words translated by translation trainees as late bilinguals.
  Lotus Book Of Abstracts ,
 • N.Yetkin Karakoç.
  (2020) Basındaki Haber Çevirilerine Çeviribilim ve Çeviri Eğitimi Açısından Bir Bakış .
  Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi , Vol. 37, No. 1, 59-69,
 • N.Yetkin Karakoç.
  (2019) Yetkin-Karakoç, N. (2019). Analyzing the translation of culture-specific items in the Izmir Ethnography Museum, .
  MTAD , Vol. 16, No. 3, 565-598,
 • N.Yetkin Karakoç.
  (2018) Diplomasi Çevirmeni için Taraflılık/ Tarafsızlık ve Sözlü Diplomasi Çevirisindeki Denetim/Müdahalelere Bir Bakış..
  Çeviribilim Ve Uygulamaları Dergisi , 89-93,
 • F.Mergen , N.Yetkin Karakoç.
  (2017) Anayzing the Translation of Modal Verbs and Adverbs by Meaning and Position.
  MTAD , Vol. 14, No. 4, 70-85,
 • N.Yetkin Karakoç.
  (2017) Calque in diplomatic condolence messages: The case of Reina terrorist attack.
  Hacettepe Edebiyat Fakültesi Dergisi , Vol. 34, No. 1, 105-121,
 • N.Yetkin Karakoç.
  (2016) Non-cognitive causes of imprecision in consecutive interpreting in diplomatic settings in light of functionalism.
  Procedia-Social And Behavioral Sciences , Vol. 231, 154-158,
 • N.Yetkin Karakoç.
  (2015) Analyzing the translations of some Turkish postpositions of Abstract Relations into English.
  Çeviribilim Ve Uygulamaları Dergisi , Vol. Özel Sayı, 61-76, ISBN: 1301-4145
 • N.Yetkin Karakoç.
  (2015) Analyzing Misunderstanding in Consecutive Interpreting in Sensitive Settings and Interpreter Training.
  Edebiyat Fakültesi Dergisi , Vol. 32, No. 1, 277-288, ISBN: 1301-5737
 • T.Karakoç , N.Yetkin Karakoç.
  (2014) The Role of postmodern Hybrid Texts in Translation-oriented Text Analysis (TOTA) Courses in translation Didactics.
  Procedia , No. 141, 70-73, ISBN: doi:10.1016/j.sbspro
 • N.Yetkin Karakoç.
  (2014) Structural Calques in Neologism Translation and Unintelligibility:The Case of Generation X.
  Turkish Studies:International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish And Tu , Vol. 9, No. 3, 1611-1619, ISBN: 1308-2140
 • N.Yetkin Karakoç.
  (2013) Text Reduction as a Technical Constraint in Subtitling versus Humor Translation.
  Modern Türklük Araştırmaları Araştırmaları Dergisi (MTAD) , Vol. 10, No. 4, 177-187, ISBN: E-ISSN:1304-8015
 • N.Yetkin.
  (2012) Translating Diplomatic Invitation Cards/Correspondence in Turkish-English Language Pair.
  Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (MTAD) , Vol. 9, No. 2, 89-106, ISBN: e-ISSN : 1304-8015
 • N.Yetkin.
  (2011) Partial False Friends in English- Turkish Translations:Diplomatic Texts.
  Hacettepe Edebiyat Fakültesi Dergisi , Vol. 28, No. 1, 207-221,
 • N.Yetkin.
  (2011) A case study on the humorous load differences and cognitive effects of satirically/ironically humorous elements in subtitling from English into turkish.
  The Journal Of Linguistic And Intercultural Education (JoLIE),CIEL , Vol. 1, No. 4, 239-253, ISBN: ISSN:2065-6599
 • N.Yetkin.
  (2007) Culture-bound highlights from the translation process of a poem by Nazım Hikmet.
  Çeviribilim Ve Uygulamaları Dergisi-journal Of Translation Studies , No. 17, 135-151, ISBN: 1301-4145
 • N.Yetkin.
  (2006) A pragmatic analysis of derogation in the discourse of political criticism in the Turkish Grand National Assembly.
  Modern Türklük Araştırmaları Dergisi , Vol. 3, No. 1, 48-59, ISBN: E-ISSN:1304-8015

Hakemli dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Ulusal
 • N.Yetkin.
  (2008) Metaforlarla Tercüman Nedir, Ne Değildir?.
  Çevirmenin Notu , No. 8,
 • N.Yetkin.
  (2007) Lefevere, şiir çevirisinde 7 strateji ve bir örnekleme.
  Ç. N. , Vol. 5, 147-151, ISBN: 9789756038680
Uluslararası
 • N.Yetkin.
  (2009) Culture, Humor and Translatibility: A Case Study on the Turkish Subtitles of "The Simpsons".
  Translation Studies In The New Millennium, An International Journal Of Translation And Interpreting , Vol. 7, 107-117, ISBN: 1304-2688