KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

2009 yılında İÜ Bakırköy Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü’nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra 2009-2015 yılları arasında İÜ İTF Çocuk Cerrahisi Servisi-Yenidoğan Yoğunbakım Ünitesi’nde çalıştı. 2016-2017 tarihlerinde Medical Park Hastanesi’nde Eğitim Hemşiresi ve Kalite İyileştirme-Geliştirme Sorumlusu olarak çalıştı.
2010 yılında İÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği’nde Yüksek Lisans eğitimine başladı. 2014 yılında “Çocukluk Çağındaki Hipospadias Onarımının Adölesan Dönemde Beden Algısı ve Psikososyal Uyum Üzerine Etkisi” konulu tez çalışmasıyla yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2017 yılında İÜ Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği alanında doktora eğitimine başladı. Psikiyatri hemşireliği mesleki gelişimi açısından çeşitli eğitimlere katıldı ve aktif olarak bu alanlarda çalışmalarda bulundu. 2009-2011 yılları arasında Aura Psikoterapi Merkezi’nde “Alternatif Gelişim Programı”nda görev aldı. 2011-2015 yılları arasında İÜ İTF Nurhan Eren’den “Sanat Psikoterapi Eğitimi”ni almış olup, İÜ İTF Sanat Psikoterapisi ve Rehabilitasyon Programı dahilinde çeşitli (yaratıcı drama, sinema-fotoğraf, ebru, sanata giriş, ritm-müzik vb.) atölyelerde bulundu ve psikoterapi ve rehabilitasyon etkinliklerinin yararlılığına ilişkin yürütülen araştırma projelerine aktif olarak katıldı. 2012-2013 yıllarında İstanbul Film Akademisi’nden “Yaratıcı Psikoloji Atölyesi” ile “Filmlerle Psikoloji Atölyesi”ne katıldı, 2013-2015 yıllarında Doğan Şahin tarafından verilen “Kişilik Bozukluklarında Psikodinamik Terapi” eğitimi aldı. Psikoterapi ve hemşirelik alanında birçok çalışma/deneyim grubuna, seminer ve kongreye katıldı.
2020 Şubat ayından bu yana da İzmir Ekonomi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda Yaşlı Bakım Programı’nda öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.