KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

PROF.DR. NURAN EROL IŞIK
ÖZGEÇMİŞ

Prof.Dr. Erol-Işık 1985 yılında Ege Üniversitesi, Sosyoloji Bölümünden mezun oldu. 1987 yılında aynı üniversitede Sosyoloji anabilimdalında yüksek lisansını tamamladı. 1989 yılında Michigan Eyalet Üniversitesi (A.B.D.), Sosyoloji bölümünde suç sosyolojisi üzerine yadığı "A Comparative Analysis of the Sociological Studies on Anomie-Social Class Linkage" adlı teziyle ikinci yüksek lisans derecesini aldı. 1990 yılında Amerikan Sosyoloji Derneği&039;nin düzenlediği konferansta Honor&039;s Students listesinde yer aldı. MSU, Sosyoloji Bölümü&039;nde yazdığı "Ideology as Discourse: A Case Study of Print Media Discourses on Glasnost and Perestroika" doktora tezi New York Times gazetesinin politik söylemleri üzerinedir (1993).

ARAŞTIRMA VE DERS VERME ALANLARI. İletişim sosyolojisi, siyaset sosyolojisi, kültürel çalışmalar, etnografik araştırma yöntemleri, kalitatif araştırma yöntemleri, sosyolojik kuramlar.

ÇALIŞTIĞI KURUMLAR: Michigan Eyalet Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi.

ESERLER
I. Uluslar arası Makaleler
• Politics of Counter-memory in Turkey : Docudramatizing History as a Panacea for Official Discourses?, Conserveries Memorielles, Vol.9, Fall 2011.
• “Parables as Indicators of Popular Wisdom: The Making of Piety Culture in Turkish Television Dramas”, European Journal of Cultural Studies, 2013, 16(5) 565– 581, DOI: 1177/1367549413491722.
• Book Review, Craig Calhoun (ed.), "Robert Merton, Sociology of Science and Sociology as Science," International Sociology, 2014, 29: 119 – 123 DOI: 10.1177/0268580914524331a.
• “The Role of Narrative Methods in Sociology: Stories as a Powerful Tool to Understand Individual and Society,” Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, Mayıs 2015.
• N.Erol-Işık and B.Yaman. “Crime and Media: The World of Reality Show as a Frame of Reference” Milli Folklor (113): 69-80, 2017.
II. Uluslar arası Yayınevleri Tarafından Basılan Kitapta Bölüm

• “Re-Building Citizenship: The Dual Nature of Women’s Rights and Politics in Turkey”, GREEK-TURKISH APPROACHES: REVEALING WOMEN’S SOCIO-ECONOMIC ROLE, Maria Kaila, Guy Berger, Helena Theodoropoulou (Edit.), Perivolaki & Atrapos: Atina, 2004.
• “Modernity and Sociology: An Overview on Austrian and Turkish Sociology”, içinde: ANOVASOFIE PROJECT, TURKEY: COMPARISONS, (EU Supported Project) N. Çelebi (Edit.), Ertem, Ankara, 2006.
• "Storytelling as an act of Embodying Reflexive Selves among Alevi-Bektashi People in Turkey" (s.225-232), THE MANY FACETS OF STORYTELLING, Edited by: Melanie Rohse, Jennifer Jean Infanti, Nina Sabnani and Mahesh Nivargi, Interdisiplinary Press, 2013. ISBN: 978-1-84888-166-2.
• "TV Drama as a Narrative form: Scenes from a Gendered and a Sacralized Cultural Sphere in Turkish Society," (s.213-227) içinde: CRITICAL REFLECTIONS ON AUDIENCE AND NARRATIVITY: NEW CONNECTIONS, NEW PERSPECTIVES, Edited by: Marinescu, Valentina; Branea, Silvia; Mitu, Bianca (eds.), Ibidem Verlag, Germany, 2014. ISBN-10: 3838206797

III. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler :
• “Söylem Olarak İdeoloji,” Toplum ve Bilim, Güz 1995, 65, pp. 143-155.
• “Postmodern Bir Sosyoloji mi ? Postmodernitenin Sosyolojisi mi?,” Sosyoloji, Ege Üniversitesi Yay., No:7, 2000.
• “Kültürel Bir Kimlik Olarak Delikanlılığın Yükselişi”, Doğu Batı, Sayı 15, Haziran 2001.
• “Doğu ve Batı’nın Dayanılmaz Hafifliği: Ahmet Altan’ın ‘Kılıç Yarası Gibi’ ve ‘İsyan Günlerinde Aşk’ Adlı Romanlarının Anlam Dünyası”, Doğu Batı, Yıl: 6, Sayı: 22, 2003.
• “Milliyetçilik, Popüler Kültür ve ‘Kurtlar Vadisi’”, Doğu Batı, Sayı 38, 2006.
• “‘Ortak Bağ’ın Tesisi için Eleştirel Cumhuriyet”, Doğu Batı, Sayı 47, Ocak 2009.
• “Gender and Citizenship: An Enlightening Linkage Towards Emancipation of Women” Alternative Politics, 1; 2010.

IV. Ulusal Yayınevleri Tarafından Basılan Kitaplar

• Mega Ticaret Merkezi ‘Kemeralti’: Ekonomik Yapi Icindeki Yeri ve Sorunlari, (S. Birkan & F. Barbaros) İzmir Ticaret Odasi, Yay.No: 49, İzmir, 1998.
• Arabeskin Anlam Dünyası, (Caner Işık ile birlikte) Bağlam Yay., İstanbul, 2002.
• Arabesk ve Müslüm Gürses: Kültürel Dünyamızı Anlamak, (C. Işık ile birlikte) Ferfir yay., İstanbul, 2013.

V. Ulusal Yayınevleri Tarafından Basılan Kitapta Bölüm

• “Cumhuriyet Üzerine” s.59-66, içinde: Demokrasi, Kimlik ve Yurttaşlık Bağlamında Cumhuriyet, N. Bilgin (Edit.), Ege Üniversitesi yay., İzmir, 1999.
• “Kemeraltı Üzerinden İzmir&039;de Ticari Yaşamın Değişen Niteliğine İlişkin Gözlemler”, Değişen İzmir’i Anlamak,D. Yıldırım, E. Haspolat (Edit.) Phoenix Yay., Ankara, 2010.
* "Türk toplumunda Bir Zihniyet Biçimi Olarak Arabeski Anlamak" (s.43-61), içinde: Kavramdan Pratiğe: Medya ve Tüketim, Burcu Sabuncuoğlu Peksevgen, Selin Tüzün Ateşalp, Ayşe Binay Kurultay(Edit.), İstanbul: Libra, 2015 ISBN: 978-605-9022-32-3.

VI. Uluslar arası Yayınevleri Tarafından Basılan Kitapta Bölüm
• “Re-Building Citizenship: The Dual Nature of Women’s Rights and Politics in Turkey”, GREEK-TURKISH APPROACHES: REVEALING WOMEN’S SOCIO-ECONOMIC ROLE, Maria Kaila, Guy Berger, Helena Theodoropoulou (Edit.) Atina, 2004.
• “Modernity and Sociology: An Overview on Austrian and Turkish Sociology”, içinde: ANOVASOFIE PROJECT, TURKEY: COMPARISONS, Nilgün Çelebi (Edit.), Ertem, Ankara, 2006.
• "Storytelling as an act of Embodying Reflexive Selves among Alevi-Bektashi People in Turkey" (s.225-232), THE MANY FACETS OF STORYTELLING, Edited by: Melanie Rohse, Jennifer Jean Infanti, Nina Sabnani and Mahesh Nivargi, Interdisiplinary Press, 2013. ISBN: 978-1-84888-166-2.
• "TV Drama as a Narrative form: Scenes from a Gendered and a Sacralized Cultural Sphere in Turkish Society" (s.213-227) içinde: CRITICAL REFLECTIONS ON AUDIENCE AND NARRATIVITY: NEW CONNECTIONS, NEW PERSPECTIVES, Edited by: Marinescu, Valentina; Branea, Silvia; Mitu, Bianca (eds.), Ibidem Verlag, Germany, 2014. ISBN-10: 3838206797
• “Unmasking Expressions in Turkish Rap/Hip Hop Culture: Contestation and Construction of Alternatıve Identities Through Localizatıon in Arabesk Music” Murat Can Basaran (2nd author), içinde: HIP HOP AT EUROPE’S EDGE, MUSIC, AGENCY, AND SOCIAL CHANGE, Edited by Milosz Miszczynski and Adriana Helbig, Indiana University Press, Indiana, 2017. ISBN: 978-0-253-02304-9.


VII. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında tam metin olarak basılan bildiriler :

• “Constructing Everydaylife in Turkish Cultural Studies…. Really?,” O. Paker ile birlikte, içinde: Popular Culture(s), G. Buken, L. Raw and G.S. Isci (edit.), The British Council ve Ege Üniversitesi Yay., 1999.
• “The Arabesk Culture as a Signifying the World in Turkish Society, içinde: Popular Culture(s), ), G. Buken, L. Raw and G.S. Isci (edit.), The British Council ve Ege Üniversitesi Yay., 2000.
• “Unmasking Savage Identities: Who is a Delikanlı?”, Globalization and Transcultural Issues in the New World Order, 6. Kültürel İncelemeler Sempozyumu, G. İşçi & P. Remington (edit.), The British Council ve Ege Üniversitesi Yay., 2003.
• “The Politics of Nostalgia and Popular Cultural Practices in Turkey”, 11. Uluslararası Kültürel Çalışmalar Sempozyumu, 9-11 Mayıs, 2007, “Memory and Nostalgia”, İzmir.
• “The Impact of Yüzüncü Yıl University on Bardakcı Village in Van” (Caner Işık ile birlikte) (Yüzüncü Yıl Üniversitesinin Bardakçı Köyüne Etkisi), V. Uluslar arası Van Gölü Sempozyumu, 9-13.6.2009, Van Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yay.,Van.
• “Doğu Anadolu’da Saha Araştırmacısı Olmak: Emik ve Etik Yaklaşım Açısından Olanak ve Sınırlar”, VI. Uluslar arası Van Gölü Sempozyumu 9-11.6.2010, Erciş belediyesi Kültür Yay., 2011.
• “Parables and Proverbs as the Popular Wisdom: Scenes from the Contemporary TV Serials in Turkey”, the 6th International Conference on Middle Eastern and North African Popular Culture, Viyana, 2011.
• “Storytelling as An Act of Embodying Reflexive Selves Among Alevi People in Turkey”, 1st Conference: Storytelling - Global reflections on Narrative, Prag, 2012.
• “Turkish Media and Culture of Theraphy: Scenes From a Sacralized Cultural Sphere in Turkish Society”, Conference organized by the International Association of Social Sciences (iassr), St.Petersburg, Rusya, September 10-14, 2014.
VIII. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:
• “Yurttaşlık ve Demokrasi: Çoğulcu Bir Yurttaşlık Kavramına Doğru”, İçinde: Cumhuriyet, Kimlik ve Demokrasi, N. Bilgin (Edit.), Bağlam, Istanbul, 1998.
• “Medyatik Diyalog ve Demokrasi: Tartışma Proğramları Üzerine Bir Değerlendirme”, 1. Ulusal İletişim Sempozyumu Bildirileri, G.Ü. İletişim Fak. Yay., 2000.
• “Kimlik ve Erillik: Simgesel Bir Okuma Aracı Olarak Deli Yürek”, Türk(iye) Kültürleri, II. Ulusal Kültür Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, G. Pultar & T. Erman (Edit.), Tetragon, Ankara, 2005.

IX. Diğer Makaleler

• “Bir Çözümleme Aracı Olarak Sosyolojik Kuramlar Öğretimi Üzerine Öneri ve Değerlendirmeler”, Sosyoloji , Ege Universitesi Yay., No: 6, 1998.
• “Eleştirel Bir Kültür Çalışması Olarak Arabesk Müzik”, C. Işık ile birlikte, Mürekkep, Ankara, Temmuz 1999.
• “Yerellik ve Tüketimin Dönüsümü: Bir Ticaret Merkezi Olarak Kemeraltı Örneği”, Yard.Doç.Dr. F. Barbaros ve Doç.Dr. S. Birkan ile birlikte, İzmir, İzmir , 2000.
• “Bilim, Etik ve Eğitim İlişkisi Üzerine”, Türkiye Mühendislik Haberleri, TMMOB Yay., 48/2003-1, Sayı: 423, s: 25-27.


KONFERANSLAR
A) ULUSLAR ARASI TOPLANTILAR
• “Constructing Everydaylife in Turkish Cultural Studies…. Really?,” O. Paker ile birlikte, içinde: Popular Culture(s), G. Buken, L. Raw and G.S. Isci (edit.), The British Council ve Ege Üniversitesi Yay., 1999.
• “The Arabesk Culture as a Signifying the World in Turkish Society, içinde: Popular Culture(s), ), G. Buken, L. Raw and G.S. Isci (edit.), The British Council ve Ege Üniversitesi Yay., 2000.
• “Identity and Universalism in Turkish Polity: the Concept of Citizenship Revisited” A paper presented at the Workshop titled Perceived Ethnic Cleavages, Democratic Consolidation and Democratic Governance in Mediterranean Countries, Mediterranean Social and Political Research Meeting, Robert Schuman Center, Floransa, İtalya, 22-26 Mart 2000.
• “Unmasking Savage Identities: Who is a Delikanlı?”, Globalization and Transcultural Issues in the New World Order, 6. Kültürel İncelemeler Sempozyumu, G. İşçi & P. Remington (edit.), The British Council ve Ege Üniversitesi Yay., 2003.
• “The Politics of Nostalgia and Popular Cultural Practices in Turkey”, 11. Uluslararası Kültürel Çalışmalar Sempozyumu, 9-11 Mayıs, 2007, “Memory and Nostalgia”, İzmir.
• “Women’s Political Participation: Challenges and Problems” 2nd Biennial International Conference: Gender and Positive Action: Empowering or Disabling?, 12-14.6.2008, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir.
• “Doğu Anadolu’da Saha Araştırmacısı Olmak: Emik ve Etik Yaklaşım Açısından Olanak ve Sınırlar”, VI. Uluslar arası Van Gölü Sempozyumu, 7-10.6.2010, Van.
• “Storytelling as an Act of Embodying Reflexive Selves Among Alevi People in Turkey”, 1st Global Conference on Storytelling: Global Reflections on Narrative, Interdisciplinary-Net, 12-15 Mayıs Prag.
B) ULUSAL TOPLANTILAR
• “Yurttaşlık ve Demokrasi: Çoğulcu Bir Yurttaşlık Kavramına Doğru”, İçinde: Cumhuriyet, Kimlik ve Demokrasi, N. Bilgin (Edit.), Bağlam, Istanbul, 1998.
• “Medyatik Diyalog ve Demokrasi: Tartışma Proğramları Üzerine Bir Değerlendirme”, 1. Ulusal İletişim Sempozyumu Bildirileri, G.Ü. İletişim Fak. Yay., 2000.
• “Kimlik ve Erillik: Simgesel Bir Okuma Aracı Olarak Deli Yürek”, Türk(iye) Kültürleri, II. Ulusal Kültür Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, G. Pultar & T. Erman (Edit.), Tetragon, Ankara, 2005.

SONUÇLANDIRILMIŞ ARAŞTIRMA PROJELERİ

• Aralık 1997- Mayıs 1998 tarihleri arasında İzmir Ticaret Odası tarafından desteklenen “Bir MegaTicaret Merkezi Olarak Kemeraltı” adlı projede araştırmacı.
• “İş Kültürü ve Örgütler Arası İlişkilerin Örgütsel Performansa Etkileri: Ankara Mobilyacılar Sitesi Örneği”, TÜBİTAK destekli Projede Yardımcı Araştırmacı, 2006-2007.
• “Van-Ayanis (Ağartı) Köyü’nde Etnoarkeolojik Araştırma”, TÜBİTAK destekli Projede Yardımcı Araştırmacı, 2006-2009.
• Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Araştırma Projeleri Daire Başkanlığı tarafından desteklenen “Sosyal Değişme ve Kırsal Yapı” adlı araştırmada koordinatör. (2006-2008)