PROJELER


TUBITAK, DPT ve benzeri ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yöneticiliği veya yürütücülüğü

  • Van-Ayanis (Ağartı) Köyü`nde Etnoarkeolojik Araştırma
    (2009-2010) Tubitak
  • Sosyal Değişme ve Kırsal Yapı: Bardakçı Köyü (Van) Örneği
    (2007-2008) Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Araştırma Projeleri Daire Başkanlığı
  • Van-Ayanis (Ağartı) Köyü`nde Etnoarkeolojik Araştırma
    (2008-2009) TUBITAK