KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Bilkent Üniversitesi’nde lisans öğrenimi gördükten sonra, Uppsala Üniversitesi’nden siyaset bilimi ve tarih alanlarında yüksek lisans dereceleri almıştır. Siyaset bilimi doktorasını İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde tamamlamıştır.
Doktora çalışmasında, anayasacılık ve demokrasi ilişkisine dair teorik tartışmayı Türkiye örneği üzerinden ele almış ve daha sonraki araştırmalarında da normatif demokrasi teorisine odaklanmaya devam etmiştir. Epistemik demokrasi, çoğunlukçuluk ve epistokrasi gibi konular üzerine yayınları bulunmaktadır. Demokrasi teorisinin yanısıra, çağdaş liberal teori ve sosyal bilim felsefesi de ilgi alanları içerisindedir. Kant ve Neo-Kantçı siyaset felsefesi üzerine bir kitap yazmaktadır.