KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Ar.Gör. Oğuzhan Kanyış 2013 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. 2017 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü Medeni Hukuk Anabilimdalında yüksek lisansını tamamlamıştır. 2017 yılından itibaren Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilimdalında Medeni Hukuku Doktorasına devam etmektedir.Temel çalışma alanı Medeni Hukuk Ana bilim dalıdır.