KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Dr. Ömer Akgüller, lisans eğitimini 2007 yılında Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü'nde başarıyla tamamlamıştır. Akademik kariyerine devam eden Dr. Akgüller, yüksek lisansını Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü'nde sürdürmüş ve 2010 yılında bu derecesini elde etmiştir. Aynı üniversitede doktora eğitimine devam eden Dr. Akgüller, 2016 yılında doktora derecesini almış ve 2021 yılı itibarıyla Geometri Anabilim Dalı'nda doçent olarak akademik faaliyetlerine devam etmektedir. Yüksek lisans tez çalışmalarını Paderborn Üniversitesi'nde (Almanya) gerçekleştiren Dr. Akgüller, doktora tez araştırmasını Berlin Freie Üniversitesi'nde (Almanya) Berlin Einstein Vakfı bursiyeri olarak başarıyla tamamlamıştır.
Dr. Akgüller'in araştırmaları, finansal piyasalarının karmaşık ağları, görüntü verilerinin derin öğrenme ile sınıflandırılması, 3D nokta bulutlarının işlenmesine yönelik yeni matematiksel modeller geliştirilmesine kadar geniş bir spektrumu kapsamaktadır. Bu araştırmalar, çeşitli uluslararası dergilerde yayımlanmış ve konferanslarda sunulmuştur. Ayrıca, Dr. Akgüller ulusal ve uluslararası alanda birçok projede araştırmacı ve proje yürütücüsü olarak roller üstlenmiştir.