KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

2020 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 2020-2021 yılları arasında Ankara Barosu'nda avukatlık stajını tamamladı. 2021 yılında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku alanında yüksek lisans eğitimine başladı. Yüksek lisans eğitimi devam etmektedir.