KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Dr. Ömür Kıvanç Kürkçü, Pamukkale Üniversitesi Matematik Bölümü’nden onur öğrencisi derecesi ile 2014 yılında mezun olmuştur. 2014-2015 öğretim yılı güz döneminde Celal Bayar Üniversitesi Uygulamalı Matematik bilim dalında yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Yüksek lisans eğitimi süresinde 8 adet bilimsel makale çalışması gerçekleştirmiştir. 2016-2017 öğretim yılı güz döneminde Celal Bayar Üniversitesi Uygulamalı Matematik bilim dalında doktora eğitimine başlamış olup, doktora eğitimini, Eylül 2019'da üstün başarı ile tamamlamıştır. Doktora eğitimi boyunca 22 adet bilimsel makale çalışması gerçekleştirmiştir. Makale çalışmalarının çoğu, WOS indeksli ve alanında uzman dergilerde yayımlanmıştır.

Geliştirmiş olduğu metodun bilgisayar programını da oluşturarak çözülmesi zor olan ve çeşitli uygulamalı bilimlerde ortaya çıkan problemlerin sayısal çözümlerini elde edip, kararlılık davranışlarını haritalama yöntemi ile incelemiştir. Çoğunlukla bilgisayar bilimlerinde kullanılan çizge yapılarının bazı zedelenebilirlik ölçümleri altındaki karşılaştırılmasını makale olarak yayımlamıştır.

İzmir Ekonomi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü'nde araştırma görevlisi doktor olarak çalışmaktadır.