KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Dr Onur Mengi, 2010 yılından bu yana İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü üyesi olup, endüstriyel tasarım, tasarım yönetimi ve tasarım stratejileri alanlarında dersler vermiş; disiplinler arası birçok Sanayi-Üniversite işbirlikli stüdyo yönetmiştir (IKEA, VESTEL, SIMECO, TEKA). EKOTAM Araştırma Merkezi'nde gerçekleştirilen farklı ölçeklerdeki tasarım araştırmalarında ve uygulama projelerinde görev almıştır. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tasarım Yönetimi Programı Anabilim Dalı Başkanlığı ve Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcılığı yapmıştır.

2008 yılında Hollanda Amsterdam Üniversitesi Metropoliten Çalışmaları’nda araştırmacı, 2018 yılında Avustralya Queensland Teknoloji Üniversitesi 'Design Lab' de ortak araştırmacı olarak çalışmıştır.

Akademik çalışmalarını ise yaratıcı endüstriler, bilgi ve yenilik ekosistemleri, ve yaratıcı mekan yapımı üzerine sürdürmektedir.