EDİTÖR


Diğer indexler tarafından taranan dergilerde editörlük

Ulusal hakemli dergilerde editörlük

Frontiers in Built Environment
(2020-2021) Frontiers Media
Usak University Journal of Engineering Sciences
(2018-2019) DergiPark (Tübitak Ulakbim)