UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- İnşaat Mühendisliği

- Betonarme

- deprem mühendisliği

- Doğrusal Olmayan Analiz

Ek Konular

- Enerji Esaslı Yapı Tasarımı

- Deprem Enerji Spektrumları