KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Osman Doluca doktorasını Yeni Zelanda'nın Massey Üniversitesinde tamamladı. Burada yeni nesil DNA probları geliştirilmesi üzerine çalışmalarda bulunurken DNA'nın üç zincirli ve dört zincirli alternatif yapıları hakkında tecrübe kazandı. Doktora sonrası miRNA tespiti üzerine çalıştıktan sonra İzmir Ekonomi Üniversitesinde çalışmaya başladı. Son yayını ile DNA'nın alternatif yapılarından dört zincirli DNA yapılarının, G dörtlülerinin, tahmini üzerine yayın yaptı. Şu anda moleküler biyoloji alanında kullanılması için biyoenformatik yazılımlarının geliştirilmesi ve DNA'nın alternatif yapılarının biyolojik rolünün anlaşılması üzerine çalışmalar yapmaktadır.