PROJELER


Diğer uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje yöneticiliği veya yürütücülüğü

 • Sterilizasyon dolabı geliştirilmesi
  (-1) Takipsan
 • Mutasyonlara direncli Covid-19 molekuler tanı test geliştirilmesi
  (-1) Genz Biotech

TUBITAK, DPT ve benzeri ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yöneticiliği veya yürütücülüğü

 • Kovid-19'a Karşı Yeni Nesil Terapötik Ajan Geliştirilmesi: Aptamer-Deoksiribozim Kimeri
  (2021-2022) TÜBİTAK
 • Escherichia coli'de Bulunan Korunmuş G-Dörtlüsü Sınıfının Biyolojik Rolünün Araştırılması
  (-1) İzmir Ekonomi Üniversitesi
 • İnsan Genomunda Bulunan G-Dörtlülerinin Sınıflandırılarak Korunmuş Motiflerin Keşfi Ve Varyantlarının Analizi
  (-1) İzmir Ekonomi Üniversitesi

TUBITAK, DPT ve benzeri ulusal kuruluşlarca desteklenen projelerde katılımcılık

 • Hidrojenin Biyoteknolojik Üretim Sürecinin Termal Su Kaynaklarından Elde Edilen Termofilik Izolatların Sentez Gazı Fermantasyonu Ile Geliştirilmesi
  (-1) İzmir Ekonomi Üniversitesi