TEZ DANIŞMANLIKLARI


Yüksek Lisans Tezi

Beyza Kanat , “ G-dörtlüsü destekli hibridizasyon zincir reaksiyon sistemi geliştirilmesi ”
Hüseyin Saygın Portakal , “ E.coli genomunda keşfedilmiş G-dörtlülerinin rollerinin belirlenmesi ”
Tugay Direk , “ Computational Prediction of 3D Structures of G Quadruplex ”
Izmir Ekonomi Üniversitesi