UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Nükleik Asitler

- Biyoinformatik

- Organik Kimya

- Yapısal Biyoloji

Ek Konular

- Guanine dörtlüğü

- Tripleksler

Endüstri

- biyoteknoloji

- tanı-bilim