UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Turizm İşletmeciliği

- Turizm İşletmelerinde Finansal Yönetim

Ek Konular

- Yiyecek İçecek İşletmeciliği

- Yiyecek İçecek İşletmelerinde Finansal Yönetim