UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Osmanlı diplomatik ve askeri tarihi

Ek Konular

- Türkiye dış işleri politikası tarihi

Coğrafi Bölgeler

- Kafkaslar