UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Güzel Sanatlar

- hukuk

- Güncel Sanat

- Stüdyo Sanatları

- Multimedya Enstalasyon

- Heykel

- Plastik Sanatlar

Ek Konular

- Sanat ve Tasarım Tarihi

- Görsel Hikayeleştirme

- Görsel Kültür; Sanat Teorisi ve Tarihi

- Performans Sanatları, Sinema, Sanat ve Tasarım Tarihi