KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Lisans derecesini Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nden 2011 yılında almıştır. Master derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kadın Çalışmaları Bölümü'nde 2014 yılında tamamlamıştır. Doktora derecesini ise 2021 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden almıştır. Çalışma alanları ulusötesi göç, etnik kimlik, toplumsal cinsiyet ve Balkanlar'da yaşayan azınlıklar üzerinedir. Halen İzmir Bakırçay Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde Doktor Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır.