KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Lisans derecesini Ege Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü’nden (2017) almıştır. Aynı yıl Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı'nda yüksek lisans eğitimine başlamış ve biyopolimerik aşı adjuvanı geliştirme üzerine tez çalışmasını tamamlamıştır. Şu anda, Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı'nda doktora eğitimine devam etmektedir. İzmir Ekonomi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.