KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

1973’de Ankara’da doğdu. Lisans (1995), Yüksek Lisans (1997) ve Doktora Derecelerini (2001) Bilkent Üniversitesi, İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nden aldı. 1996 yılında Araştırma Görevlisi olarak başladığı akademik yaşantısına 1999’dan itibaren öğretim görevlisi ve üyesi olarak halen devam ettirmektedir. Temel çalışma alanı tasarım eğitimi ve deneyimsel öğrenme olan Dr. Demirbaş’ın Design Studies, Journal of Learning and Instruction, Journal of Environmental Psychology, The Design Journal, METU Journal of Architecture başta olmak üzere birçok uluslararası ve ulusal hakemli dergide bilimsel çalışmaları yayınlanmıştır. Lisans ve yüksek lisans programlarında, tasarım stüdyosu, göstergebilim, tasarım araştırma yöntemleri, tasarım perspektifleri, tasarım temsil kuramları, geleceğe yönelik tasarım çalışmaları gibi farklı dersler vermektedir. 2011-2015 yılları arasında İzmir Ekonomi Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcılığı ardından 2015-2017 yılları arasında İzmir Ekonomi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü görevini sürdürmüş olan Dr. Demirbaş aynı zamanda 2011-2014 dönemi IFI (Uluslararası İçmimarlar Federasyonu/International Federation of Interior Architecture/Design) Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev almıştır. Halen, Misafir Öğretim Üyesi olarak Birleşik Krallık, İskoçya Glasgow’da bulunan Stratclyde Üniversitesi Denizsel Mimarlık, Deniz ve Denizsel Mühendislik Bölümü’nde akademik araştırmalarını sürdürmekte ve dersler vermektedir.