BİLDİRİLER


CPCI-S veya CPCI-SSH endexli konferans bildiri kitaplarında yayımlanmış bildiriler

Ulusal
 • Ö.Yüksel.
  (2017) Gezinin Duvarları veya Ötekini Anlamak.
  IV. Eleştirel Psikoloji Sempozyumu
  0-0, ISBN:

Diğer konferans bildiri kitaplarında yayımlanmış bildiriler

Ulusal
 • Ö.Yüksel and S.Talaşman.
  (2015) Sessizliği Kırmak: Üniversite Psikolojik Danışmanlık Merkezlerinde LGBTİ Bireylerle Çalışmak.
  8. Üniversiteler Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Sempozyumu
  0-0, ISBN:
 • Ö.Yüksel.
  (2014) Psikanalitik Film Teorisi.
  Kocaeli Kültür Kolektifi Derneği Film Günleri
  0-0, ISBN:
 • Ö.Yüksel.
  (2011) Zorunlu Göç ve Birey Üzerindeki Etkileri: Türkiye Çeçen Sığınmacı Kampı Örneği.
  II. Sosyal Duyarlılık Çalışmaları Öğrenci Sempozyumu
  0-0, ISBN:
Uluslararası
 • Ö.Yüksel.
  (2011) The Psychological Effects of Discrimination on Migrants.
  Developing Novel Competences In Future Professionals Working With Central And Eastern European Migrants
  0-0, ISBN: