PROJELER


TUBITAK, DPT ve benzeri ulusal kuruluşlarca desteklenen projelerde katılımcılık

  • Psikolojik ve Sosyal Yönleriyle Sürgün: Türkiyede Yaşayan Ahıskalı Türk Yaşlılarla Bir Çalışma
    (2015-2016) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Psikoloji Bölümü