KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

1982 doğumlu Özgür Demirci, Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Bileşik Sanatlar bölümündeki lisans öğrenimi ardından, İsveç HDK-Valand Güzel Sanatlar Akademisi’nde C:Art:Media (Fri Konst) bölümünde yüksek lisansını tamamladı. 2022 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat ve Tasarım bölümünde sanatta yeterlik derecesini aldı. Sanatta yeterlik tezi ve özellikle son dönem üretimlerinde güncel sanatta şiddet ve suç uyarlamaları üzerine çalışan Demirci’nin, bu kavramlar hakkında düşünmeye ve üretmeye başlaması, 2012’de konuk sanatçı olarak yer aldığı ARCUS Project, Japonya’ya dek uzanır.
Sanatçının, hafızanın kırılganlığına karşı geliştirdiği savunma mekanizması olarak ürettiğini de düşünebileceğimiz önceki işlerinde, kaybolmaya yüz tutmuş soyut ve somut ögelerin kayıt altına alındığını görürüz. Belleği olabildiğince muhafaza etme uğraşında olduğu işlerinin bazılarında güncel tanıklıklarından yola çıkarken, bazılarını ise kendi hafızasını, geçmişten kalan hazır nesnelerle bir arada kullanarak üretimlerini gerçekleştirir. İşlerinde ağırlıklı olarak video mecrasını kullanan sanatçının, işlevini yitirmesine rağmen başka bir yapıya dönüşümü de tam olarak gerçekleşememiş bir sinema salonu hakkında hazırladığı video, 2016’da O’art ödülünü almış, başta 36. İstanbul Film Festivali ve 8. Makedox Film Festivali olmak üzere farklı şehirlerde gösterilmiştir. 2016 yılında Residency Unlimited’in konuk sanatçısı olarak New York’a giden sanatçı, burada kaybolmaya yüz tutmuş diller üzerine bir video yerleştirme üretmiştir.
Hafızayı merkeze alan, bireysel ve toplumsal olayların kurgusunu farklı üretim pratikleriyle gerçekleştiren sanatçının seçili sergileri arasında, Vaatler Antolojisi, Pilot Galeri, Susuz Yaz, Eldem Sanat Alanı, Ajman Film Bienali, 19. Medya ve Sanat Bienali WRO 2021, Tatsuno Uluslararası Film Festivali, 9. Atina Video ve Şiir Festivali, Proyector Video Festivali, 17. Atina Dijital Sanat Festivali, Trumbauer Aile Koleksiyonu, Kasa Galeri, 8. Makedox Film Festivali, Üsküp, 36. İstanbul Film Festivali, En Masse: Books Orchestrated, The Center for Book Arts, New York, PAS, Galeri Miza, Tiran, Kassel Dokfest, Kasseler Kunstverein, Kassel, İthaf Edilmiş, Öktem&Aykut Galeri, Stay With Me, Weserburg Müzesi, Bremen, İstanbul, Check Point, Depo, İstanbul, Uçaklar, Trenler, Otomobiller ve Gemiler, SALT, İstanbul bulunmaktadır.

Demirci video odaklı güncel sanat oluşumu Monitor’un eş kurucularındandır.