KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Özgür Özçelik lisans eğitimini 1999 ve yüksek lisans eğitimini 2002 yıllarında Dokuz Eylül Üniversitesinde tamamladıktan sonra doktora eğitimini sürdürmek için Kaliforniya Üniversitesi, San Diego’ya gitmiştir. Doktora eğitimi 2008 yılında tamamlayarak Türkiye’ye geri dönüş yapmış ve yardımcı doçent olarak Dokuz Eylül Üniversitesinde göreve başlamıştır.2014 yılında Doçent ünvanı almıştır.

Araştırma alanları operasyonel modal analiz, yapı sağlığının izlenmesi, deprem simülatörü tasarımı ve kontrolü, büyük sarsma tablası testleri, yapı dinamiği ve deprem mühendisliği, yapı güvenliği ve risk analizi, inşaat mühendisliği yapılarının sistem tanımlaması, istatistiksel ve adaptif sinyal işleme, sonlu elemanlar yöntemleri ve yapı-zemin etkileşimidir. Araştırma hayatı boyunca birçok projede görev almıştır. Bu projeler yapısal olmayan deprem hasarları ve güçlendirme yöntemleri, lisans ve yüksek lisans derslerinde kullanmak üzere eğitim amaçlı uzaktan erişimli sarsma tablası projesi ve mevcut yapıların deprem risk analizidir. Bu kapsamda 2012 yılında Balçova ve Seferihisar’da yaklaşık 10,000 adet betonarme ve yığma bina farklı gelişmişlikteki yöntemler ile incelenmiştir. Son olarak deprem sonrasında gelişecek bina hasarlarının tahmini amacıyla, hasar ile sönüm miktarı arasında ilişki geliştirilmesi hedefleyen TÜBİTAK projesinde proje yöneticisi olarak görev yapmaktadır.