EDİTÖR


Ulusal hakemli dergilerde editörlük

Izmir Review of Social Sciences
(2012-2013) Izmir University of Economics
Endüstri Mühendisliği Dergisi
(2007-2008) Makine Mühendisleri Odası