KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Özgür Özpeynirci Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden sırası ile 2002, 2004 ve 2008 yıllarında aldı. 2001-2007 yılları arasında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu’nda (TÜBİTAK) araştırmacı olarak çalıştı. Şubat 2008’de İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne katıldı. İlgi alanları çok amaçlı karar verme, kombinatoryal en iyileme ve çizelgeleme konularıdır. 2011 yılında Uluslararası Çok Amaçlı Karar Verme Derneği’nin En İyi Doktora Tezi ödülünü kazandı. Makaleleri, aralarında Management Science, European Journal of Operational Research, Naval Research Logistics, ve Journal of the Operational Research Society’nin de bulunduğu uluslararası dergilerde yayınlandı.