UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Optimizasyon

- Çizelgeleme

- karar verme