KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Turizm işletmeciliği alanında Çukurova Üniversitesi’nden Lisans, Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini aldı. TÜBA bursu ile Michigan Devlet Üniversitesi&039;nde Doktora tez araştırmasını tamamladı. Dünya Bankası ve Sağlık Bakanlığı adına yaptığığı projelere ek olarak Wisconsin, Virginia Tech ve New York Devlet Üniversitelerinde burslu doktora sonrası araştırmalar gerçekleştirdi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Toplam Kalite Yönetimi ve Sağlıkta Kalite Geliştirme ve Akreditasyon anabilim dallarının kurucusu ve başkanı olarak görev yaptı. Halen Dokuz Eylül Üniversitesi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, Rekreasyon bölüm başkanlığı görevini yürütmektedir. Sağlık, turizm ve rekreasyon alanında iş ve yaşam kalitesi üzerine yüzden fazla ulusal, uluslararası makale, bildiri ve akademik çalışması bulunmaktadır. Yayınlanan son kitabı “Konaklama Hizmetlerinde Kalite Yönetimi”, yürüttüğü en son uluslararası proje ise “Ulaşılabilir Konaklama Tesisi Standardının Oluşturulması” üzerinedir. Alanında ulusal ve uluslararası ödüllere sahiptir.