KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ


Özlem Döğerlioğlu Işıksungur, 1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur ve günümüzde aktif olarak avukatlık mesleğini icra etmektedir. Yüksek Lisans Eğitimini Uluslararası Ticaret Hukuku alanında Yeditepe Üniversitesi'nde tamamlayan Işıksungur, ardından eğitimine burslu olarak Fransa’da EDHEC Business School'da devam etmiş ve “Online Tahkim” tezi ile ikinci yüksek lisansını Uluslararası Ticaret Hukuku alanında tamamlamıştır. 2011 yılında ise “Avrupa Birliği Enerji Piyasalarında Tüketiciye ilişkin Düzenlemeler ve bu Düzenlemelerin Türk enerji mevzuatına Yansımaları” başlıklı tezi ile Ankara Üniversitesi'nde doktora derecesini almaya hak hazanmıştır.

Kısa bir süre için Londra'da Vilson & Elkins Hukuk Bürosu'nda ve Paris Türk Büyükelçiliği’nin Ticaret departmanında çalışmıştır. Avukat olarak bugüne kadar yerli ve yabancı birçok müvekkile hukuki danışmanlık hizmeti sunmuştur.

Temel uzmanlık alanları: Ticaret Hukuku, Enerji Hukuku, Enerji Verimliliği Hukuku, İklim Değişikliği Hukuku, AB Hukuku'dur. Avrupa Birliği müktesabatı, Avrupa Birliği enerji hukuku ve enerjiyle ilgili konularda deneyim sahibidir. Bugüne kadar hukuki danışman olarak birçok enerji ve yenilenebilir enerji projesinde görev almıştır. Avrupa Birliği ve Dünya Bankası Projelerinde hukuk uzmanı sıfatıyla görev almak suretiyle, düşük karbonlu kalkınma konusunda da tecrübe kazanmıştır.


Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TUREB), Türkiye Güneş Enerjisi Sanayicileri Derneği (GENSED) ve Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi üyelikleri bulunmaktadır. Kendisi yurtiçi ve yurtdışında birçok konferansa katılım göstermiş olup, çok sayıda sertifika programını başarıyla tamamlamıştır.