UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Geoteknik

- Santrifüj modelleme

- Geotekstiller