KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

1985, İzmir doğumlu PINAR AKDEMİR 2009 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden mezun olmuş, Prof. Dr. Şeref Ertaş danışmanlığında hazırladığı “Kişilik Haklarının İhlalinden Kaynaklanan Kazancın İadesi Davası” konulu tezini Yaşar Üniversitesi’nde başarıyla savunmuş ve bu eser Vedat Kitapçılık tarafından basılmıştır. Akademik çalışmaların yanı sıra avukatlık faaliyetlerine devam etmekte olup ağırlıklı olarak İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukuku, Sigorta Hukuku ve Fikri Sınai Haklar Hukuku alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.