KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Pınar Neşeliler, 2020 yılında Yaşar Üniversitesi Mimarlık bölümünden lisans derecesi ile mezun olmuştur. 2021 yılında yüksek lisans eğitimine Yaşar Üniversitesi mimarlık bölümünde başlamıştır. 2023 yılında "Mimarlıkta Biyomimetik Yaklaşımlar: Eğrisel Katlamaya yönelik öneriler" başlıklı tez çalışmasını tamamlamıştır. Mimarlıkta adaptasyon ve biyomimetik kavramlarına, kinetik sistemler, dijital fabrikasyon ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri konularına ilgi duymaktadır. Doktora çalışmalarına Dokuz Eylül Üniversitesi Üniversitesinde devam etmektedir ve 2023 yılı Eylül ayından itibaren İzmir Ekonomi Üniversitesi mimarlık bölümünde araştırma görevlisidir.