UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- kablosuz algılayıcı ağlar

- konum tespiti

- Optimizasyon

Ek Konular

- Autonomous Robots

- Estimation