BİLDİRİLER


Diğer konferans bildiri kitaplarında yayımlanmış bildiriler

Ulusal
 • P.Umul.
  (2010) Görsel Toplumda Ritüel Yaratımı Olarak Yarışma Programları: Var mısın Yok musun Örneği.
  Bilkent Üniversitesi İletişim Ve Kültürel Çalışmalar Lisansüstü Öğrenci Konferansı 2010
  0-0, ISBN:
Uluslararası
 • S.Misci Kip , S.Türkel and P.Umul Ünsal.
  (2019) Free Associations of Digital Immigrants’ Attitudes Toward Native Advertising Content, Publisher, Brand, and Columnist according to Their Nativity Levels Best Working Paper 3rd Place.
  CMC 2019
  -, ISBN:
 • S.Misci Kip , P.Umul Ünsal.
  (2018) Doğal Reklam Nasıl Algılanıyor? İzmir’de Yaşayan Tüketicilere İlişkin Bir Araştırma (Sunumu yapılmış bildiri).
  Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu 2018
  -, ISBN:
 • P.Umul Ünsal.
  (2017) Analyzing Native Ads on Turkish News Websites: Implications for Practice and Policy.
  ITICAM 2017 - 4th International Trends And Issues In Communication And Media Conference / International Trends And Issues In Communication And Media Conference Proceedings Book
  418-418, ISBN: 2146-7358
 • S.Misci Kip , P.Umul Ünsal.
  (2017) A Theoretical Reflection upon Native Advertising through Uses and Gratifications Approach.
  3rd International Conference On Communication And Management (ICCM2017) / 3rd International Conference On Communication And Management (ICCM2017) Abstract Book
  0-0, ISBN:
 • S.Misci Kip , P.Umul Ünsal.
  (2016) Perceptions and attitudes towards native advertising in Turkey: Digital natives vs digital immigrants (Özetler kitabı içerisinde basılmış ve sunumu yapılmış özet).
  2nd International Conference On Communication And Management (ICCM2016) / 2nd International Conference On Communication And Management (ICCM2016) Abstract Book
  43-43, ISBN:
 • E.Uzunoğlu , B.Yaman Akyar and P.Umul Ünsal.
  (2016) A Participatory Approach to City Branding in Digital Era.
  21st Corporate And Marketing Communications Conference 2016
  0-0, ISBN:
 • S.Misci Kip , P.Umul Ünsal.
  (2016) Exploring digital native advertising in Turkey: Insights from digital natives and immigrants.
  21st Corporate And Marketing Communications Conference 2016
  244-246, ISBN:
 • P.Umul Ünsal.
  (2015) Daily Life Simulations in Post-Industrial Society: An Evaluation of “The Sims FreePlay”.
  International Conference On Communication And Management (ICCM2015) / International Conference On Communication And Management (ICCM2015) Abstract Book
  0-0, ISBN: 978-618-81861-0-1
 • S.Misci Kip , P.Umul Ünsal.
  (2015) Seeking Excellence in Social Media Advertising: Case Study of a Higher Education Institution from Turkey.
  20th Corporate And Marketing Communications Conference (CMC) 2015 / 20th International Conference On Corporate And Marketing Communications Proceedings Book
  197-212, ISBN: 978-975-8789-55-9
 • B.Amirak , P.Umul and S.Sun İpekeşen.
  (2013) Significance of idea in integrated communication: The case of Benetton “Unhate” campaign.
  Integrated Communications In PostModern Era (InComm) 2013
  0-0, ISBN: